UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Usługi

Fundacja na Rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS zajmuje się organizacją, inicjowaniem, a także finansowaniem szkoleń dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zmieniających kwalifikacje zawodowe. Podejmujemy szeroką tematykę działań w zakresie przeciwdziałania konfliktom kulturowym, etycznym i rasowym. Koordynujemy także działaniami w zakresie gromadzenia, ochrony i upowszechniania dóbr kultury. Ponadto tworzymy kompleksowe programy pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie; w tym pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, terapeutyczną. Szkolenia mają na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych, a w efekcie zwiększenie ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zawodowej, ponadto skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej.

Szkolenia kierowane są do osób, które:

  1. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
  2. zmuszone są zmienić lub uzupełnić dotychczasowe kwalifikacje
  3. utraciły zdolność do wykonywania pracy
  4. osób uwikłanych w przemoc w rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, terapeutyczna),
  5. osób niepełnosprawnych

Działalność fundacji SOCIETATIS koncentruje się także na realizacji programów wspomagających rozwój placówek oświatowych, udzielaniu finansowego i rzeczowego wsparcia dla osób szczególnie uzdolnionych i utalentowanych. Inicjujemy szkolenia dla dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli oraz pracowników administracji szkolnej.

Finansowanie szkoleń osób jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej.