UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Fundacji

Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis powstała w Rzeszowie 28.06.2013 roku z inicjatywy jej założycielki i Fundatorki dr hab. prof. nadzw. Beaty Szluz jako niezależna i samodzielna organizacja.

Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowany każdy pozostający w trudnej sytuacji życiowej, zagrożony wykluczeniem społecznym, deklarujący chęć poprawy własnej sytuacji życiowej, pragnący uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do zawodu, na który jest obecne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia cateringu dla seniorów uczestniczących w działaniach animacyjnych do projektu pn. „Podkarpacki E-Senior”

03 styczeń 2019

FUNDACJA NA RZECZ ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SOCIETATIS z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia na zapewnienie cateringu dla 1600 osób uczestniczących w działaniach animacyjnych na terenie 73 gmin województwa podkarpackiego w ramach projektu pn. „Podkarpacki E-senior”. Zamawiający przewiduje 3 spotkania animacyjne dla 160 grup szkoleniowych liczących średnio 10 osób w grupie. W całym projekcie przewidziano 480 spotkań i łącznie 4800 sztuk cateringowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2019 r. o godz. 8:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.01.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1-4 do zapytania ofertowego

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

30 lipiec 2018

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w dniu 30.07.2018 r. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Usługa nagrania i montażu 5 filmów/prezentacji audio-video w ramach projektu pn. "Podkarpacki E-Senior".

Na podstawie prowadzonej w ramach procedury rpzeznania rynku wyłoniony został Wykonawca: Mariusz Drewnicki, ul. nadziei 2, 36-100 Kolbuszowa

 Do pobrania:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

24 lipiec 2018

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w dniu 24.07.2018 r. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Opracowanie merytoryczne scenariuszy szkoleń i materiałów szkoleniowych do projektu pn. "Podkarpacki E-Senior".

Na podstawie przeprowadzonej zgodnie z zasadą konkurencyjniści procedury wyłoniony został Wykonawca: Anita Szymczuch 39-300 Mielec ul. Wiejska 51.

Do pobrania:

Zawiadomowienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

20 lipiec 2018

FUNDACJA NA RZECZ ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SOCIETATIS z siedzibą w Rzeszowie, stosując procedurę w trybie rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia dotyczącego nagrania i montażu 5 filmów/prezentacji audio-wideo w ramach projektu pn.: „Podkarpacki E-Senior”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 . Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dofinansowanego z Funduszy Europejskich, nr umowy o dofinansowanie projektu POPC.03.01.00-00-0015/17-00 z dnia 19 lutego 2018 r.
Dokonując wyboru wykonawcy Beneficjent stosuje zasadę jawności i przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów.

Przedmiotem zamówienia jest usługa nagrania i montażu 5 filmów/prezentacji audio-wideo, które będą się odnosiły do 1 z 5 sfer taksonomii, w których będą wykorzystane kompetencje (Relacje społeczne; Odpoczynek i hobby; Zdrowie; Sprawy codzienne; Finanse) w celu ułatwienia funkcjonowania seniorów.

Termin składania ofert upływa: 27.07.2018 r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego