UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Fundacji

Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis powstała w Rzeszowie 28.06.2013 roku z inicjatywy jej założycielki i Fundatorki dr hab. prof. nadzw. Beaty Szluz jako niezależna i samodzielna organizacja.

Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowany każdy pozostający w trudnej sytuacji życiowej, zagrożony wykluczeniem społecznym, deklarujący chęć poprawy własnej sytuacji życiowej, pragnący uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do zawodu, na który jest obecne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Ruszyły kolejne szkolenia

Od grudnia 2014 roku Fundacja realizuje szkolenia z zakresu współpracy i zarządzania dla członków Klastra Jakości Życia Kraina Podkarpackie, 27 Uczestników projektu pn.: „Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i "zielone" Podkarpacie”.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty w ramach prowadzonego postępowania ofertowego Fundacja realizuje szkolenia dla 3 grup szkoleniowych (łącznie 27 osób) z następującego zakresu tematycznego: Zarządzanie ryzykiem (12 godzin szkoleniowych), Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 z uwzględnieniem pozycji „zielonych rozwiązań” (24 godziny szkoleniowe), Networking: techniki budowania relacji biznesowych (24 godziny szkoleniowe), Zarządzanie innowacjami (24 godziny szkoleniowe), Zarządzanie kompleksami turystyczno-rekreacyjnymi z elementami marketingu (24 godziny szkoleniowe), Marketing usług turystycznych (24 godziny szkoleniowe), Warsztaty z pozyskiwania kapitału na innowacyjne projekty (24 godziny szkoleniowe), Najnowsze „zielone technologie” stosowane w budownictwie, w tym obiektów turystycznych, rekreacyjnych i medycznych (24 godziny szkoleniowe), Wykorzystanie „zielonych” źródeł energii (24 godziny szkoleniowe), Najwyższe standardy usług międzynarodowych w usługach turystycznych (24 godziny szkoleniowe), Nowoczesne obiekty medyczne (24 godziny szkoleniowe).

Realizowane szkolenia mają na celu:

 • dostarczenie wiedzy o zasadach zarządzania ryzykiem, o sposobach podejmowania decyzji dot. ryzyka;
 • dostarczenie wiedzy niezbędnej do aplikowania po środki finansowe na realizację projektów, ułatwienie podejmowania współpracy;
 • dostarczenie wiedzy nt. efektywnej wymiany informacji celem efektywnej realizacji wspólnych celów przez członków Klastra;
 • dostarczenie wiedzy nt. możliwości pozyskiwania innowacji dla przedsiębiorstw i sposobów ich finansowania;
 • dostarczenie wiedzy nt. czynników wpływających na zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie;
 • dostarczenie wiedzy nt. skutecznego zarządzania obiektami turystyczno – rekreacyjnymi;
 • dostarczenie wiedzy nt. rozwoju innowacyjnych produktów turystycznych oraz poprawy dostępności i ekspozycji oferty turystycznej;
 • dostarczenie wiedzy nt. źródeł i możliwości pozyskiwania kapitału na nowe projekty;
 • dostarczenie wiedzy nt. budowy/modernizacji elementów infrastruktury w miejscach o zidentyfikowanych brakach z wykorzystaniem „zielonych technologii”;
 • dostarczenie wiedzy nt. optymalnego wykorzystania potencjału „zielonych rozwiązań” w turystyce województwa podkarpackiego poprzez zrównoważony rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych z wykorzystaniem „zielonych technologii”;
 • dostarczenie wiedzy nt. optymalnego wykorzystania potencjału turystycznego województwa podkarpackiego;
 • dostarczenie wiedzy nt. funkcjonowania nowoczesnych obiektów medycznych.

W ramach podpisanej umowy do obowiązków Fundacji należy między innymi zapewnienie sal szkoleniowych wraz z odpowiednim wyposażeniem technicznym, trenerów posiadających zgodne z zapytaniem ofertowym kwalifikacja, doświadczenie i wykształcenie (pracownicy naukowo-dydaktyczni i trenerzy), zapewnienie cateringu dla Uczestników szkoleń, przygotowanie i prowadzenie adekwatnej dokumentacji szkoleniowej, przygotowanie i rozdanie odpowiednich materiałów szkoleniowych/skryptów oraz wydanie certyfikatów uczestnikom poszczególnych szkoleń.

Szkolenia będą realizowane do końca marca 2015 roku.