UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Fundacji

Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis powstała w Rzeszowie 28.06.2013 roku z inicjatywy jej założycielki i Fundatorki dr hab. prof. nadzw. Beaty Szluz jako niezależna i samodzielna organizacja.

Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowany każdy pozostający w trudnej sytuacji życiowej, zagrożony wykluczeniem społecznym, deklarujący chęć poprawy własnej sytuacji życiowej, pragnący uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do zawodu, na który jest obecne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Oferujemy pomoc w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu ludzi pozostających w trudnej sytuacji życiowej m.in. osób bezdomnych, niepełnosprawnych wyzyskiwanych głównie do pracy „na czarno" co wiąże się z traktowaniem osób pozostających w szczególnie ciężkim położeniu jako „taniej siły roboczej", niewypłacaniem pełnych świadczeń. Wsparcie finansowe obejmować będzie także osoby posiadające przerwę w zatrudnieniu zagrożonych dezaktualizacją posiadanych umiejętności, utraty nawyku pracy, bądź samotne matki znajdujące się w trudnym położeniu, osoby najbardziej potrzebujące. Fundacja ma na celu także wspieranie i promowanie działalności kulturowej, artystycznej, kulturalno-oświatowej, wsparcie finansowe osób uzdolnionych, utalentowanych.

Ponadto Pasja i zaangażowanie:

Fundatorką Fundacji jest dr hab. prof. nadzw. Beata Szluz, której nie są obce problemy społeczno-gospodarcze
z jakimi borykają się najczęściej osoby pozostające w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej.

Podczas swojej pracy naukowej na Uniwersytecie Rzeszowskim pani profesor aktywnie działała w Katedrze Nauk o Rodzinie, następnie w Instytucie Socjologii, w którym do dnia dzisiejszego kieruje Zakładem Socjologii Problemów Społecznych. Ponadto jest członkinią pięciu towarzystw naukowych, współpracującą także z instytucjami pozarządowymi. W trakcie swej pracy zawodowej fundatorka czynnie kooperowała z domami pomocy społecznej, domem samotnej matki, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pogotowiem opiekuńczym, miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem interwencji kryzysowej, a także Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy św. Brata Alberta, w którym do dnia dzisiejszego pozostaje wolontariuszem. Między innymi na podstawie własnych doświadczeń zawodowych, zaangażowania w problemy społeczne, świadomości ogromnego zapotrzebowania na pomoc, której Fundacja pragnie udzielać, a także bezinteresownej chęci niesienia pomocy innym podjęła decyzję o powołaniu Fundacji Societatis.

Cechuje nas radość, entuzjazm, pasja, zaangażowanie w to, co robimy, wiara, że wszystko jest możliwe krótko mówiąc „Pragniemy złamać stereotypy, pokazać jak niemożliwe staje się możliwe"